Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnych usług tłumaczeniowych

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnych usług tłumaczeniowych

Tłumaczenie jest niezbędnym elementem komunikacji biznesowej. Dzięki niemu możemy sprawnie porozumiewać się z osobami, których język mówiony jest inny niż nasz własny, lub które mówią innym lokalnym dialektem. Przygotowując dokumenty biznesowe – e-maile, raporty, propozycje lub inne materiały – musimy zadbać o to, by były one jasne i zrozumiałe dla czytelników w jak największej liczbie miejsc. Jeśli sami nie potrafimy odczytać dokumentu, mało prawdopodobne jest, że ktoś inny też to zrobi. Koszt usług tłumaczeniowych jest bardzo zróżnicowany w zależności od rodzaju języka i złożoności tekstu, o który się ubiegamy. Koszty tłumaczenia mogą się również znacznie różnić w zależności od lokalizacji i odległości, jaką tłumacz musi przebyć, aby spotkać się z Państwem osobiście. Profesjonalne usługi tłumaczeniowe mogą być znacznie droższe niż korzystanie z Google Translate. Mimo to, istnieje wiele zalet korzystania z profesjonalnych usług tłumaczeniowych zamiast używania darmowych narzędzi online, takich jak Google Translate.

Profesjonalni tłumacze są ekspertami w swojej dziedzinie

Tłumaczenie jest niezbędnym elementem komunikacji biznesowej

Tłumaczenie to specjalistyczna dziedzina o specjalnych wymaganiach. Profesjonalni tłumacze powinni mieć wysoki poziom wiedzy i technicznego doświadczenia w zakresie językoznawstwa, literatury, terminologii i innych dziedzin istotnych dla danego dokumentu. Są specjalistami w swojej dziedzinie, biegle posługują się tłumaczonym językiem oraz znają czynniki kulturowe i kontekstowe, które mogą być istotne w danym dokumencie. Tłumaczenie jest procesem twórczym, a profesjonalni tłumacze wykorzystują swoją wiedzę, aby tworzyć tłumaczenia wyjątkowe dla swoich klientów. Chociaż Google Translate może być przydatny w przypadku podstawowych zwrotów, profesjonalni tłumacze dysponują bogatą wiedzą i mogą wykonać tłumaczenia, które są technicznie dokładne i kulturowo odpowiednie. Profesjonalni tłumacze znają również wymogi prawne oraz wymogi dotyczące importu i eksportu w danym kraju oraz wiedzą, jak najlepiej spełnić te wymogi. Znają oni branże, kultury i języki swoich klientów i mogą wykonać tłumaczenia, które odzwierciedlają te czynniki.

Najlepsi tłumacze to native speakerzy

Jeśli to możliwe, wybierz tłumacza, dla którego język, na który potrzebujesz tłumaczenia, jest językiem ojczystym. Jeśli korzystasz z usług tłumacza, który nie jest rodzimym użytkownikiem języka, polegasz na tym, że jego język będzie jak najbardziej zbliżony do języka źródłowego, a nie jest on rodzimym użytkownikiem języka. Podczas gdy istnieje wielu profesjonalnych tłumaczy, którzy nie są native speakerami, jeśli nie masz budżetu na jednego, który jest native speakerem, wyniki będą mniej niż idealne. Tłumaczenie, które nie jest tłumaczone bezpośrednio z języka źródłowego, będzie wymagało dużego nakładu pracy. Najbardziej oczywistą różnicą jest to, że native speaker będzie miał większe zrozumienie obu języków w języku źródłowym i docelowym. Native speakerzy mają również przewagę w znajomości czynników kulturowych i kontekstowych, które są unikalne dla danego języka.

Tłumaczenie to specjalistyczna dziedzina o specjalnych wymaganiach

Tłumaczenia są sprawdzane pod kątem dokładności i spójności

Przeglądaj swoje tłumaczenia, aby ocenić ich dokładność, spójność i czytelność. Tłumaczenia powinny być dokładne i spójne, ale mogą być również mylące, więc ważne jest, abyś sam je przeczytał. Ważne jest również, abyś sprawdził swoje tłumaczenia pod kątem czytelności. Czytelność to łatwość, z jaką tekst jest rozumiany. Profesjonalni tłumacze są często przyzwyczajeni do czytania dokumentów napisanych w bardzo formalnym stylu i mogą wybrać styl formalny, który nie jest łatwy do odczytania. Profesjonalni tłumacze mogą również dopasować język, aby był bardziej szczegółowy lub mniej ogólny, aby uniknąć zbytniej ogólności lub techniczności, odpowiednio. Na przykład, profesjonalny tłumacz może użyć prostszych słów i wyrażeń, aby uniknąć nadmiernego uproszczenia przekazu.

Dobre usługi tłumaczeniowe obejmują korektę merytoryczną i językową

Ważniejsze aspekty tłumaczenia, których nie można uzyskać z maszyny, to fakty i szczegóły, które pomagają wyjaśnić kontekst tłumaczenia, oraz korekta językowa, która wyłapuje wszelkie błędy w gramatyce i pisowni. Korekta faktograficzna polega na sprawdzeniu poprawności wszystkich faktów, w tym dat i godzin, nazw miejsc i osób oraz informacji statystycznych. Na przykład, chcesz, aby data transakcji była poprawna i nie chcesz wysyłać faktury, która mówi, że płatność została dokonana 2 lutego, 5 lutego lub 2016 roku. To samo dotyczy adresu, jeśli jest to dokument prawny, taki jak umowa lub umowa o dzieło. Korekta językowa obejmuje sprawdzenie dokładności i spójności w gramatyce i pisowni. W języku angielskim częstym błędem jest używanie jednego słowa, gdy ma się na myśli inne. Nie chciałbyś przeczytać kontraktu, który mówi, że wykonawca lub oferta, że oferta została przyjęta.

Podsumowanie

Tłumaczenia są cennym narzędziem komunikacji. Chociaż darmowe usługi online, takie jak Google Translate, mogą być pomocne, nie zbliżają się do jakości profesjonalnego tłumaczenia. Używając Google Translate, używasz programu komputerowego do przetłumaczenia zdania pomiędzy dwoma językami. Programy komputerowe są bardzo dobre w rozpoznawaniu wzorców i są w stanie przetłumaczyć prawie każdy rodzaj tekstu. Nie są one jednak biegłe w języku i nie mogą przyjmować założeń na podstawie kontekstu zdania. Z kolei profesjonalny tłumacz to osoba, która studiowała lingwistykę i literaturę na uniwersytecie, przeszła szkolenie z zakresu lingwistyki i otrzymała specjalny certyfikat tłumacza. Profesjonalni tłumacze biegle posługują się swoim językiem, znają czynniki kulturowe i kontekstowe, które są unikalne dla konkretnego dokumentu, a także znają prawne i techniczne aspekty swojej dziedziny.

Powrót na górę