5 najlepszych porad dotyczących bezpieczeństwa i zgodności z przepisami w programie FileMaker

5 najlepszych porad dotyczących bezpieczeństwa i zgodności z przepisami w programie FileMaker

Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, organizacje są zmuszone do poważnego traktowania kwestii bezpieczeństwa i zgodności. Przy coraz łatwiejszym hakowaniu z każdym dniem, nie jest zaskoczeniem, że nastąpił ogromny wzrost liczby naruszeń bezpieczeństwa, które mają miejsce każdego tygodnia. Jeśli jesteś właścicielem firmy lub prowadzisz zespół w organizacji, wiesz jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom i innym członkom Twojej społeczności przed cyberatakami. Dlatego też zebraliśmy ten post z kilkoma wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa i zgodności z przepisami od zespołu platformy FileMaker.

Use strong passwords

Naruszenia haseł są jednym z najczęstszych cyberataków, a większość organizacji zgłasza średnio ponad milion naruszonych haseł rocznie. Aby zapobiec naruszeniom, zawsze używaj silnego hasła. Silne hasło różni się od zwykłego, codziennego hasła. Jest zbudowane z ciągu liter, cyfr i symboli, które są unikalne dla Ciebie i tylko dla Ciebie. Naprawdę nie jest trudne do zapamiętania, ale jego stworzenie i zapamiętanie wymaga czasu. Aby pomóc Ci zacząć, poniżej przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących haseł.

  • Korzystaj z menedżera haseł, który pomoże Ci wygenerować silne hasła i zachować ich bezpieczeństwo.
  • Nie używaj jako hasła imienia swojego zwierzaka lub dziecka.
  • Nie używaj jako hasła imienia małżonka, imienia dziecka, imienia matki ani żadnego innego znanego słowa.
  • Nie używaj jako hasła słowa lub zwrotu osobistego.
  • Nie używaj słowa, które jest powszechnie używane jako hasło.
  • Nie używaj hasła, które jest takie samo jak inne słowo, którego używałeś w swoim życiu.

Używaj najnowszej wersji programu FileMaker

Podczas tworzenia nowego pliku w platformie FileMaker upewnij się, że sprawdzasz integralność pliku

Jeśli chodzi o zarządzanie oprogramowaniem, najważniejszą rzeczą jest upewnienie się, że oprogramowanie, którego używasz, jest najnowszą wersją. Może to być problem z każdym oprogramowaniem, które ma więcej niż kilka lat. W 2018 roku kluczowe jest, abyś uruchomił najnowszą wersję FileMakera. Z każdą nową aktualizacją oprogramowanie staje się bardziej bezpieczne i oferuje najnowsze funkcje, aby pomóc Ci zarządzać firmą bardziej efektywnie. Aby upewnić się, że używasz najnowszej wersji, przejdź do witryny FileMaker i kliknij opcję Konto. W pasku menu na dole strony znajdź informacje o wersji. Jeśli używasz innej wersji oprogramowania, możesz zaktualizować ją do najnowszej wersji tutaj.

Nie zmieniaj uprawnień użytkowników

Kiedy tworzysz uprawnienia w FileMakerze, upewnij się, że wybrane przez Ciebie uprawnienia są odpowiednie dla osoby lub zespołu, któremu udzielasz dostępu. Upewnij się, że poziom uprawnień, które przyznajesz, jest odpowiedni dla zadania, które dana osoba wykonuje. Jeśli zmienisz uprawnienia, użytkownicy będą musieli ponownie uwierzytelnić się, aby uzyskać dostęp do swoich plików. Jeśli użytkownicy nie uwierzytelniają się poprawnie w bazie danych FileMaker, można stracić kilka rzeczy. Na przykład, jeśli użytkownik otrzyma uprawnienia tylko do odczytu, może nie być w stanie zapisywać zmian i plików. Jeśli użytkownik ma nieprawidłowo przyznane uprawnienia do zapisu, może przypadkowo nadpisać plik innego użytkownika. Tak więc, upewnij się, aby sprawdzić uprawnienia i uwierzytelnić swoich użytkowników poprawnie.

Używaj szyfrowania danych

Jeśli Twoja organizacja używa programu FileMaker Pro, to zdecydowanie powinieneś rozważyć włączenie szyfrowania danych. Szyfrowanie jest jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony danych w bazie danych. Szyfrowanie jest rodzajem zabezpieczenia, które wykorzystuje algorytm do przekształcenia danych w formę, która jest prawie niemożliwa do zrozumienia, a następnie z powrotem. Kiedy włączasz szyfrowanie danych, informacje w Twojej bazie danych są konwertowane na nieczytelny format, który jest prawie niemożliwy do zrozumienia. Oznacza to, że nawet jeśli ktoś w jakiś sposób uzyskałby informacje z bazy danych, potrzebowałby klucza, aby je zrozumieć. Szyfrowanie jest bardzo skutecznym sposobem ochrony danych. Jeśli używasz FileMakera, powinieneś zdecydowanie włączyć szyfrowanie.

Używaj dwuetapowych metod uwierzytelniania

Jeśli Twoja organizacja używa programu FileMaker Pro, to zdecydowanie powinieneś rozważyć włączenie szyfrowania danych

Innym sposobem na zapewnienie użytkownikom bezpieczeństwa na platformie FileMaker jest stosowanie dwuetapowych metod uwierzytelniania. W przypadku uwierzytelniania dwuetapowego do uwierzytelnienia użytkownika w systemie potrzebny jest jego klucz (hasło) oraz coś, co prawdopodobnie już posiada: telefon. Po włączeniu dwuetapowego uwierzytelniania, system będzie wymagał od użytkowników uwierzytelnienia zarówno za pomocą klucza (hasła), jak i telefonu. Oznacza to, że nawet jeśli ktoś miałby uzyskać klucz, musiałby również mieć dostęp do telefonu, aby się uwierzytelnić. Istnieje kilka różnych sposobów, aby to skonfigurować.

  • Zaznacz pole wyboru „Enable Two-Step Authentication” podczas tworzenia nowego użytkownika lub edycji istniejącego.
  • Kliknij przycisk „Ustawienia” w dolnej części widoku szczegółów użytkownika
  • Wybierz zakładkę „Bezpieczeństwo” w górnej części strony ustawień

Check file integrity

Podczas tworzenia nowego pliku w platformie FileMaker upewnij się, że sprawdzasz integralność pliku. Integralność to sposób zapewnienia integralności pliku poprzez sprawdzenie, czy informacje w pliku nie zostały zmienione od czasu jego utworzenia. Jeśli zmienisz którąkolwiek z informacji w pliku, wtedy integralność pliku zostanie złamana. Jeśli tworzysz nowy plik w bazie danych FileMaker, możesz sprawdzić integralność pliku, wybierając opcję „Integralność pliku” w dolnej części okna „Utwórz plik”. Zostaniesz poproszony o sprawdzenie integralności pliku i będziesz miał możliwość sprawdzenia, czy został on utworzony poprawnie. Jeśli otwierasz istniejący plik, możesz sprawdzić jego integralność, wybierając opcję „Integralność pliku” w dolnej części okna „Otwórz plik”.

Słowa końcowe

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo i zgodność, kluczowe jest, aby zawsze być o krok przed hakerami. Dlatego ważne jest, aby używać silnych haseł i aktualizować swoje oprogramowanie tak szybko, jak to możliwe. Ważne jest również stosowanie dwustopniowego uwierzytelniania i sprawdzanie integralności plików przy każdym otwarciu nowego pliku. Te wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zgodności z przepisami od zespołu platformy FileMaker pomogą Ci zachować bezpieczeństwo przed cyberatakami.

Powrót na górę